Ślady przeszłości w naszej miejscowości

Wójt Gminy Stanin i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie ogłaszają dla placówek szkolnych Gminy Stanin, konkurs wiedzy o własnym regionie (miejscowości, gminie). Jego tematem mogą być: własna rodzina, znani mieszkańcy, miejsca pamięci, lokalne zwyczaje, twórcy, historia ta daleka i bliska po współczesność.Konkurs może mieć wersje (etapy) szkolne.

 

Cele konkursu:

  • - zwiększenie i upowszechnienie zasobów bibliotecznych o tematyce lokalnej i regionalnej,
  • - doskonalenie warsztatów informacyjnych,
  • - upowszechnianie i promocja wiedzy o "małych ojczyznach",
  • - pogłębianie współpracy i integracja młodzieży szkolnej z lokalnym środowiskiem.