Komputery dla bibliotek - Kraszewski

Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie, została beneficjentem programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.

Kraszewski logo

Dzięki  programowi Biblioteka otrzymała dotację na zakup sprzętu komputerowego, który pozwolił zwiększyć liczbę stanowisk komputerowych dostępnych dla Użytkowników Biblioteki, oraz umożliwi sprawne katalogowanie w celu szybkiego udostępnienia zbiorów czytelnikom. Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

Zapraszamy wszystkich do naszej biblioteki