Konkurs wielkanocny 2015

konkurs wielkanocny

Regulamin konkursu

 

Zasady uczestnictwa:

  1. Konkurs adresowany jest do czytelników naszej biblioteki.
  2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną, dowolnej wielkości pisankę, wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału.
  3. Technika zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania, barwienia, wyklejania, wydrapywania itp.).
  4. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 31 marca 2015 r.
  5. Do oceny prac zostanie powołana Komisja Konkursowa, która oceni staranność wykonania, wkład pracy i inwencję twórczą.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 kwietnia 2015 r.
  7. Wyniki konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych prac zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania i zorganizowania wystawy nagrodzonych prac.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!