Wycieczka bibliotekarzy do Zamościa

W dniu 21 maja Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Łukowie zorganizowała seminarium wyjazdowe dla bibliotekarzy powiatu łukowskiego do Zamościa. Odwiedziliśmy i zapoznaliśmy się z pracą : Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu. W Krasnymstawie dyrektor biblioteki poinformowała o stanie księgozbioru, czytelnictwa, prowadzonej działalności upowszechnieniowej.

W Zamościu zapoznanaliśmy się z historią biblioteki i pracą poszczególnych agend:Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci, Czytelni Czasopism, Działem Informacji i Bibliografii, Ośrodkiem Czytelnictwa Niepełnosprawnych, Galerią Exlibris.

Po wizycie w bibliotekach i wymianie doświadczeń, co było głównym celem wyjazdu zwiedzaliśmy Starówkę Zamojską, Muzeum Zamoyskich, Katedrę p. w. Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła. Ponadto podziwiano Pałac Zamojskich, pomnik hetmana Jana Zamojskiego, Bramę Lwowską, Bastion z Nadszańcem. W szkoleniu uczestniczyło 28 bibliotekarzy.
Książka to najlepszy przyjaciel człowieka,
a biblioteka to świątynia jego myśli.

Marek Tuliusz Cyceron
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Inwestycję pn „Budowa Biblioteki Głównej w miejscowości Kosuty Gmina Stanin zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020